Простор за дрехи, стенен

ROTOR 4 – Простор за дрехи, стенен. До 14 л.м. в зависимост от дължината на помещението. Закрепва се на две противоположни стени на разстояние до 3.6 м. м/у тях„ Произведен от пластмаса. Максимално допустимо тегло на натоварване – 8 кг.