Кофа с цедка 15 л.
Кош за смет с педал 10л.
Кош за смет с педал 15л.
Кош за смет с педал 25л.
Кош за смет клик 1.5л.
Кош за смет клик 4.2л.
Кош за смет клик 16л.
Кош за смет клик 24л.
Кош канцеларски