Кутия за MW и фризер 1л.
Кутия за MW и фризер 2л.
Кутия за MW и фризер 3л.
Кутия за MW и фризер 1.6л.
Кутия Фриго за MW и фризер 4.8л.
Кутия Frigo Plusза MW и фризер с 2 деления
Кутия за Фриго 2.2л.
Kутии за MW и фризер (2.2+2.2)л.
Kутии за MW и фризер (1.2+2.2)л.