Кош за дрехи 60л.
Кош 60л.
Чанта/кош за пране
Кофа квадратна 5.5л.
Кофа квадратна 9.5л.
Кофа квадратна 13.5л.
Кофа квадратна 20л.
Леген 5л. с дръжки
Леген 8л. с дръжки