ИСУН 2020


Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: АБВЕРТ ООД, ЕИК: 131407995
По проект: BG16RFOP002-2.073-17938

Обща стойност: 10 000лв., от които 8 500лв. европейско и 1 500лв. национално съфинансиране

Начало: 25.01.2021г.
Край: 25.04.2021г.